PETICIJA za zavod Debeli rtič

Za neodtujljivo pravico vsakega otroka do kakovostnega življenja, za prizadevanje vsakega izmed nas, da bo zagotavljal otrokom preživetje in razvoj! ZATO se pridružite in prispevajte vaš podpis k PETICIJI za zavod Debeli rtič!


 DOM ZA OBALNE OTROKE, DOMA NA OBALI NA DEBELEM RTIČU

IMG_20140918_181300

Sem Angela Lampe, pobudnica ter predstavnica staršev z Obale, mama invalidnega sina ter borka za zavod Debeli rtič za invalidne otroke.

Po dolgih bojih z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZ) od leta 2000 pa vse do danes si straši otrok s posebnimi potrebami prizadevamo, da bi lahko svoje otroke imeli bližje domu, ne pa da jih vozimo v zavode po celotni Sloveniji (z možem narediva približno 400 km vsak vikend, ko sina voziva na Staro goro v bolnišnico za invalidno mladino).

V letošnjem letu januarja smo končno dobili gradbeno dovoljenje za zemljišče na Debelem rtiču v skupni izmeri 2.500 m2, z ministrstva pa so nam zagotavljali 3.800.000 EUR sredstev za gradnjo. Aprila letos pa smo dobili zaskrbljujoč odgovor MDDSZ, da se je denar, namenjen izgradnji centra na Obali, prerazporedil za druge namene (pojasnil za koga in kam niso podali) ter da razpisa za izvajalca del MDDSZ ne more izvesti, ker nimajo več zagotovljenih sredstev.

1. 6. 2014 smo s pomočjo Slovenske ljudske stranke poslali dopis k vrnitvi sredstev na ministrico dr. Anjo Kopač Mrak, ki do sedaj uradnega odgovora še ni podala, zato smo v imenu staršev invalidnih otrok iz Obale začeli zbirati podpise, da se denar, ki je bil namenjen za gradnjo, vrne ter izvede javni razpis za izvajalca del še to leto, saj je veljavnost gradbenega dovoljenja do konca leta 2015.

Prosimo, da s svojim podpisom omogočite, da dobimo prepotreben dom za naše otroke na Obali.

V imenu staršev in naših otrok se vam najlepše zahvaljujemo!

 Izjavo lahko tudi natisnete. Natisnjeno izjavo lahko pošljete na naslov: Angela Lampe, Prade, Cesta XII/št. 8, 6000 Koper ali skenirano na e naslov: angela.lampe@gmail.com

 

(Za uspešen vnos kliknite gumb)